Krizlerle Yaratıcı Mücadelenin Daha İyi Hikayeleri: RESISTIRÉ BULGULARI

Sep 18, 2023 | Blog, Events, Project news

Krizlerle Yaratıcı Mücadelenin Daha İyi Hikayeleri

22 Eylül 2023 

İstanbul & Zoom

 

Sabancı Üniversitesi  

Sakıp Sabancı Müzesi 

The Seed 


Konferans
boyunca Türkçe-İngilizce çeviri sağlanacaktır.

Horizon 2020 RESISTIRÉ Projesi, krizlerin yarattığı ve/ya derinleştirdiği sosyal eşitsizliklere dair 30 ay süren kapsamlı bir araştırmaya ve uzmanların katılımıyla düzenlenen atölye çalışmalarına dayanarak bir dizi politika önerisi geliştirmiştir. Bu önerilerden bir kısmı, kapsayıcı ve çok aktörlü kriz yönetimi ihtiyacı, Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planlarında kadınların deneyimlerinin ve bakış açılarının yansıtılmaması, krize bir devamlılık olarak yaklaşma ihtiyacı ile günümüz dünyasını şekillendiren çoklu krizlerle yaratıcı ve etkili bir şekilde mücadele edebilmek için dönüştürücü hibe programlarının potansiyellerine odaklanmıştır.

İstanbul’da yapılacak ve bir gün sürecek olan bu konferans, krizlerle yaratıcı mücadele örneklerine dair RESISTIRÉ bulgularının paylaşılmasının ardından proje kapsamında geliştirilen iki politika metnine odaklanacaktır:

 

RESISTIRÉ araştırması, krize bir devamlılık olarak yaklaşmanın önemini; başka bir deyişle, krizden ‘önce’ hazırlık yapılması, krizin etkilerinin en belirgin olduğu “akut noktasında” etkili bir şekilde mücadele edilmesi ve krizin ‘sonrasının’ takip edilmesi gerektiğini göstermiştir. Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) bu devamlılığın tüm aşamalarına müdahale etmede, özellikle de en kırılgan grupların ihtiyaçlarının karşılanmasında kilit rol oynamaktadır. 

Araştırma bulgularımız, taban örgütlenmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, pandemiden doğan ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ve yenilikçi yöntemlerle yanıt verme konusunda resmi kurumlardan daha atik davrandığını göstermektedir. Avrupa ve dünya çok sayıda kriz ve felaketle (sağlık, savaş, enerji, gıda güvenliği, doğanın tahribatı, kuraklık, yangınlar, depremler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet) karşı karşıya olduğundan, STK’ların dayanıklılığını destekleyen ve krizlerle yaratıcı ve etkili mücadele edilmesini sağlayan hibe programlarının tasarlanması daha da zorunlu hale gelmiştir. Bu da hibe programlarında dönüştürücü, katılımcı, esnek, uzun vadeli, kapasite geliştirici çekirdek fon desteğine doğru bir değişimi gerektirmektedir. 

Bu oturumlar, dönüştürücü hibe programlarının daha iyi hikayeleriyle krizler bağlamında feminist ve LGBTQI+ mücadelenin daha iyi hikayelerini bir araya getirerek hem STK’ları hem fon kuruluşlarını içinden geçtiğimiz çoklu krizler karşısında nasıl daha dayanıklı, etkili ve yaratıcı hale getirebileceğimize dair elzem bir tartışmaya ve paylaşıma alan açmayı hedefliyor.

Konferans Programı 

Oturum I

Krizlerle Yaratıcı Mücadele: RESISTIRÉ Bulguları

13.00 – 14.15

Moderatör: Marina Cacace (Knowledge and Innovation) 

 • Alain Denis (Yellow Window)  

RESISTIRÉ’nin Yaratıcı Metodolojisi 

 • Sofia Strid (Göteborg Üniversitesi 

RESISTIRÉ Bulguları ve Kayda Değer Etki Alanları 

 • Pınar Ensari, Elena Ghidoni, Nazlı Türker 

RESISTIRÉ Anlatılar Kitabı: (Better) Stories from the Pandemic / Pandeminin (Daha) İyi Hikayeleri 

 • Oğulcan Yediveren (SPoD – Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) 

Anket Metodolojisi Kullanan Araştırmacılar için LGBTQIA+ Kapsayıcılık El Kitabı 

 

Oturum II

Kriz ve Dayanışma: Pandemi ve Deprem Çalışmaları Bağlamında Türkiye’deki Feminist ve LGBTQI+ Mücadeleden Dersler

14.30 – 16.30

 

Moderatör: Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi) 

Sunum: RESISTIRÉ politika metinleri (Agnieszka Kolasińska, ISAS) 

Sunum: RESISTIRÉ Politika Metni 18: “Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler” (Ayşe Gül Altınay) 

Yuvarlak Masa:  

 • Gülşah Şeydaoğlu (Kadın Koalisyonu) 
 • Nebahat Akkoç (KAMER – Kadın Merkezi Vakfı) 
 • Sevgi Uçan Çubukçu (EŞİK – Eşitlik için Kadın Platformu) 
 • Havva Kafes (17 Mayıs Derneği) 
 • Aysel Fidan (BAKAD – Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği) 

Oturum III

Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası

17.00 – 19.00

 

Moderatörler: Alain Denis (Yellow Window) ve Hülya Adak (Sabancı Üniversitesi) 

Sunum: RESISTIRÉ Politika Metni 19: “Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası” (Ayşe Gül Altınay, Pınar Ensari, Nazlı Türker) 

Yuvarlak Masa: 

 • Bethan Cansfield (Sigrid Rausing Trust) 
 • Magda Pocheć (FemFund Polonya) 
 • Mieke Verloo (Flax Vakfı) 
 • Gülseren Onanç (SES – Eşitlik ve Dayanışma Derneği) 
 • Nevgül Bilsel Safkan (Sabancı Vakfı)